Continuïteit en bescherming

Je wil er misschien niet aan denken, maar als ondernemer ben je extra kwetsbaar voor persoonlijke tegenslagen: ziekte, ongeval, met in het ergste geval zelfs een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden tot gevolg. De voorzieningen vanuit de overheid zijn immers substantieel minder en jij bent de sleutelfiguur in jouw onderneming. Dit kan niet alleen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van jouw bedrijf, maar ook voor jouw gezins- en privé-leven.

Wij brengen samen met jou de knelpunten in kaart en reiken oplossingen aan om je bedrijf en je gezin te beschermen. We doen dit op de financieel meest voordelige manier rekening houdende met jouw risicoprofiel. Op die manier willen we gemoedsrust creëren zodat jij de focus kunt behouden waar het nodig is.

Vermogensopbouw en beleggingen

Die pensioenleeftijd is soms nog ver weg of je wilt er gewoon nog niet aan denken. Ook in de weg daar naartoe adviseren we je: niet alleen hoe je jouw geld optimaal uit de vennootschap naar privé kan uitkeren, maar ook, zolang het in de vennootschap zit, hoe je het hier maximaal kan laten renderen. Hierdoor creëer je ook een financiële buffer voor tegenslagen .. of opportuniteiten.

Eens het geld in de privé is, zijn de fiscale mogelijkheden beperkt, maar heb je ook baat bij een optimale kapitalisatie. Ook daarvoor hebben we oplossingen.

Waarom Creafig?

Samen zijn we sterk

Wanneer Creafig Finance en Insurance de krachten bundelen, combineren we kennis van de sociale voorzieningen en hun fiscale behandeling met (mits jouw toestemming) kennis van jouw bedrijf en persoonlijke levenssituatie. Dit stelt ons in staat om de knelpunten zeer snel en accuraat in kaart te brengen. Op basis van jouw input,  risicoprofiel en onze kennis van de markt co-creëren we oplossingen op maat! Maar we gaan verder: we concretiseren deze zodat bij persoonlijke tegenslagen de continuïteit van jouw bedrijf optimaal gevrijwaard blijft en de gevolgen voor jezelf en jouw gezin maximaal beperkt worden.

Als onafhankelijke partner kunnen we je steeds de meest gepaste oplossingen aanbieden bij de maatschappij die het beste matcht.

Wat mag je verwachten?

  • Grondig inzicht in de knelpunten voor jouw onderneming en jouw privé-leven bij een persoonlijke tegenslag
  • Oplossingen op maat rekening houdend met je situatie en risicoprofiel
  • Vrije keuze van verzekeringsmaatschappij die voor jouw oplossing de beste prijs/kwaliteit verhouding biedt
  • Maatwerk oplossing die voor jou en jouw onderneming het meest voordelig is, zowel naar personen- als vennootschapsbelasting toe maar die ook rekening houdt met de successie bij een eventueel overlijden
  • Pro-actieve benadering zodat de oplossingen mee evolueren met jouw bedrijf en jouw persoonlijke situatie
  • Afspraken fysiek in onze kantoren of digitaal

Jij en je gezinsleden kunnen geconfronteerd worden met ouderdomskwalen, ziekte en/of ongeval of in het meest dramatische gevolgen een overlijden. Voor het fysieke leed kunnen we jeniet vrijwaren, wel kunnen we mee waken over de beste zorgen en de financiële impact beperken.

Hospitalisatieverzekering

De wettelijke ziekteverzekering biedt een zekere graad van bescherming maar is geen allrisk verzekering. Zelfs zonder hospitalisatie kunnen de kosten hoog oplopen: medische raadplegingen, kinesitherapie, (speciale) geneesmiddelen, brilglazen, lenzen, prothesen, tandzorg etc. Wanneer deze hospitalisatie toch noodzakelijk is, kan een ziekenhuisfactuur het kostenplaatje verder doen aanzwellen. Zeker wanneer je de beste zorg wilt met een arts en ziekenhuis naar keuze.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ook kan deze ziekte of ongeval leiden tot een arbeidsongeschiktheid waardoor je tijdelijk of definitief niet in staat bent jouw onderneming te leiden. Haar continuïteit en inkomstenstroom is in gevaar! Voor wat jouw privé-leven betreft val je terug op de beperkte wettelijke uitkeringen voor een zelfstandige terwijl de kosten juist hoger zijn omdat je immobiel bent. Hier ben je als ondernemer echt kwetsbaar.

Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer je als sleutelfiguur overlijdt, heeft dit grote financiële gevolgen en komt het voortbestaan van de onderneming effectief in gevaar. Het totale gebrek aan, of de zeer geringe wettelijke voorzieningen, dreigen ook jouw gezin in financiële miserie te duwen. Zelfs wanneer er voldoende reserve is om deze slag op te vangen ligt de successie op de loer. Ook wanneer de vennootschap meerdere vennoten kent wordt de zaak extra gecompliceerd.

Voor al deze zaken reiken we gepaste oplossingen aan. Gemoedsrust voor nu en later!

Bescherm je onderneming met een verzekering voor fiscale rechtsbijstand

Jouw dossier optimaal voorbereiden en verdedigen tegen een onverwachte controle is een absolute noodzaak. Creafig Insurance biedt een bijstandsverzekering en de kosten worden vergoed en erelonen van uw expert bij deze fiscale controle.

Meer informatie
Investeerder geniet van het leven | Creafig
Heb je een vraag? We helpen je graag verder.
Bel +32 477 77 24 83
Website ontwikkeld door Dries®
Boekhouder KMO portefeuille