Wat komt er kijken bij opstarten vennootschap?

Ons antwoord

Bij de opstart van je eigen onderneming komt veel kijken. Een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV) moet via de notaris opgericht worden. Een Commanditaire Vennootschap (CommV.) kunnen wij zelf voor je oprichten.

Wij adviseren je altijd over welke vennootschapsvorm er het beste bij je plannen past. We stellen een financieel plan op en begeleiden de opstart. Dan volgt de aanmelding via het ondernemingsloket. Wij regelen dit voor je.

Als je BTW plichtige dient te worden, dan regelen we de aanvraag van het BTW nummer bij de FOD financiën. Daarnaast sluiten we je aan bij de sociale kas voor zelfstandigen.

Het is belangrijk om je te verzekeren. Denk aan burgerlijke aansprakelijkheid, gewaarborgd inkomen en hospitalisatie. Deze verzekeringen kunnen we ook voor je regelen via Creafig Insurance.

Meld je opstart bij de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en denk aan de benodigde vergunningen, wij kunnen je hierover adviseren.

Terug naar overzicht
Ontwikkeld door Mediamast
Boekhouder KMO portefeuille