Successie- en vermogensplanning

Meer en meer mensen gaan op voorhand bepaalde zaken regelen zodat hun naasten later niet voor torenhoge verrassingen komen te staan. Het is van groot belang dit moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken. Bij leven nadenken over het lot van je goederen na je overlijden blijft een lastig aspect maar kan in de toekomst wel wat discussies vermijden.

Waarom Creafig?

Draagt zorg voor je naasten

Iedereen weet ook wel dat de successierechten in Vlaanderen enorm hoog zijn. Daarom gaan meer en meer mensen op voorhand bepaalde zaken regelen zodat hun naasten later niet voor een torenhogeverrassing komen te staan. Ouders kunnen kiezen om te gaan schenken aan hun kind(eren). Op dit geschonken deel betaalt het kind ook geen belastingen meer nadat de ouder is overleden. Ook niet wettige erfgenamen kan je door successieplanning iets nalaten.

Erfbelastingen moeten verplicht en tijdig aangegeven worden als de nalatenschap openvalt. Op dat ogenblik wordt er een schatting gemaakt van de roerende en onroerende bezittingen. Wij stellen dit vermogen vast en waarderen het op een correcte manier.

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1: Er wordt informatie ingezameld over de huidige situatie; gezinstoestand, is er een huwelijkscontract of een testament opgemaakt, zijn er roerende of onroerende goederen, zijn er beleggingsverzekeringen. Op basis van deze informatie wordt er berekend hoeveel erfbelasting er betaald zou moeten worden bij overlijden en wordt er in samenspraak met de klant gekeken of ze al kunnen gaan schenken enzovoort.

Stap 2: Er wordt gekeken hoe we deze erfbelastingen naar beneden kunnen halen en er wordt samen met de klant besproken of deze verlagingen ook in hun filosofie passen.

Stap 3: Hoeveel hebben we bespaard? Ons team zorgt dat deze besparingen ook effectief uitgevoerd worden.

Frank van Creafig Consult (Voormalig Hego Consulting)
Interesse in successieplanning? Naam contact op met ons
Bel +32 11 49 68 26

Interesse in onze andere diensten?

Ontwikkeld door Mediamast
Boekhouder KMO portefeuille