Nalatenschappen

Bij elk overlijden moet er een aangifte van de nalatenschap binnen de 4 maanden na overlijdensdatum ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst. Ook indien de overledene weinig of geen vermogen had, moet de aangifte gebeuren. Deze aangifte dient om het vermogen en de verkrijging van de nalatenschap te beschrijven.

Wees gerust, wij kunnen jou bij iedere stap bijstaan en adviseren.

Waarom Creafig?

Persoonlijk, sereen en humaan contact

Wij begeleiden jou in elke stap vanaf het moment van het overlijden van je dierbare tot het indienen van de aangifte van de nalatenschap. Wij hechten zeer veel belang aan een persoonlijk, sereen en humaan contact.

Hoe gaan wij te werk?

Samen met jou spreken wij een geschikt moment af waarop er iemand binnen ons team tot bij jou thuis kan komen of indien gewenst naar ons kantoor. Wij bespreken alle facetten die tot sprake komen voor de indiening van de nalatenschap vlot te laten verlopen. Hierbij verlossen wij jou van alle administratieve aspecten hiervan. Wij zullen zorgen voor het aanvragen van het attest van erfopvolging bij het registratiekantoor of bij de notaris. Wij contacteren de banken voor het doorgeven van het overlijden en er wordt een overzicht van de tegoeden opgevraagd met vraag tot deblokkering van de rekeningen. Indien je in aanmerking komt voor een overlevingspensioen zullen wij hier ook het nodige voor doen.

Tenslotte zullen wij de documenten invullen om de aangifte in te dienen en overlopen wij eerst alles met de erfgenamen vooraleer wij de aangifte gaan indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Wat mag je zeker niet vergeten na een overlijden?

1. Geef het overlijden aan bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente

Het overlijden moet zo snel mogelijk doorgegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is en de gemeente waar de persoon begraven/gecremeerd zal worden. Samen met het overlijdensattest en identiteitskaart van de overledene zal de gemeente dan een uittreksel van de overlijdensakte afleveren.

2. Neem contact op met de bank

Alle banken waar de overledene een rekening had, moeten door de erfgenamen op de hoogte gebracht worden van het overlijden. Vanaf het moment dat de bank(en) in kennis is/zijn gesteld, zullen alle rekeningen geblokkeerd worden tot er duidelijk is wie de erfgena(a)m(en) is/zijn.

3. Vraag een attest van erfopvolging op

Een attest van erfopvolging kan gratis opgevraagd worden bij het registratiekantoor van de gemeente waar de persoon overleden is. Enkel indien er een huwelijkscontract of een testament bestaat zal er een akte van erfopvolging door een notaris opgemaakt worden.

4. Aangifte van de nalatenschap indienen

5. Onroerende goederen

Wij hebben de nodige expertise om de onroerende goederen aan een juiste waarde te valideren. Daarom werken wij ook samen met notarissen, vastgoedmakelaars en bouwpromotoren voor een optimale dienstverlening.

Frank van Creafig Consult (Voormalig Hego Consulting)
Neem contact op voor een eerste kennismaking
Bel +32 11 49 68 26

Interesse in onze andere diensten?

Ontwikkeld door Mediamast
Boekhouder KMO portefeuille